Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Vnitřní zařízení v chrámu Panny Marie Sněžné

Kazatelna z r. 1727, barokní dřevěná, povrchově upravená imitací mramoru a v detailech zlacená. Řečniště zdobí reliéfy Kázání v chrámu a dva výjevy ze života sv. Františka z Assisi, stříšku řezby Beránka na knize a Krista Salvátora, na řečništi umístěn františkánský emblém - ruka držící krucifix, přenesený z kazatelny v kapli sv. Michaela.

Trojdílné varhany kryje prospekt z poloviny 18. stol. Cínová křtitelnice byla zhotovena r. 1459, na plášti nese reliéf Ukřižování a postavy šesti apoštolů, po obvodu horního a dolního okraje kotle český nápis gotickou minuskulou. Dva vysoké cínové svícny jsou zdobené okřídlenými hlavičkami. Záznam o jejich vzniku r. 1550 a o jejich renovaci roku 1692 je obsahem českých kapitálních nápisů. Lavice v lodi jsou barokní, dekorované akantem, z doby kolem r. 1700, klasicistní stally z poslední čtvrtiny 18. století.

Sakristie přistavěna v druhé polovině 17. stol. k jihovýchodnímu závěru chóru. Nepravidelný lichoběžníkový prostor je zaklenutý valenou klenbou s výsečemi. Dřevěné skříně dekorované nahoře akantem byly zhotoveny kolem r. 1710. Plastika sv. Jana Nepmuckého (dřevo, zlacení) vyřezána ve druhé čtvrtině 18. století, sousoší Vzkříšeného Krista s andělem zvedajícím náhrobní kámen (dřevo, polychromie, první čtvrtina 18. století).

Text z knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998