Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Farnost Panny Marie Sněžné na internetu

Internetové stránky farnosti Panny Marie Sněžné vznikly v roce 2004. Stránky připravil a spravuje František Jirsa, mail jirsoval@volny.cz, telefon 605 202 693.

Texty o historii a uměleckých památkách byly připraveny s využitím publikací "Umělecké památky Prahy - Nové Město" vydané nakladatelstvím Academia v roce 1998 a brožury "Kostel a klášter Panny Marie Sněžné - Dějiny a umění" vydané nakladatelstvím Paulínky v roce 2010. Řadu textů připravil také Jan Jakub Outrata.

Fotografie do fotokroniky dodávají nejvíce Michaela Antůšková , Helena Podlahová, farář Antonín, bratr Eliáš a František Jirsa.

Pokud máte zajímavé fotografie ze života farnosti, třeba i z minulosti, napište nám, rádi je zveřejníme na inernetových stránkách.

Rádi uvítáme vaše připomínky a podněty ke zlepšení obsahové, grafické i technické podoby stránek.