Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Hospodaření farnosti v roce 2017

Příjmy

Hlavním zdrojem příjmů jsou nedělní sbírky a jednorázové větší dary a drobné dary z pokladniček v kostele.

Výdaje

Z přijatých běžných sbírek se odvádí 25 % Provincii bratří františkánů, která hradí mimo jiné opravy kostela, a do svépomocného fondu Arcibiskupství pražského se odvádí 10%. Účelové sbírky se odvádějí celé. Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny a bohoslužebné oděvy. Položka "farní akce" zahrnuje náklady na přípravu Noci kostelů a občerstvení při některých farních akcích.

Jediným zaměstnancem farnosti byl kostelník bratr Martin, který pobírá státem stanovenou minimální mzdu. Farář, farní vikář a pastorační asistentka byli placeni arcibiskupstvím. Součástí odvodů ze sbírek byl také příspěvek do mzdového fondu arcibiskupství na plat pastorační asistentky (72 046 Kč).

V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku celkem 227 696 Kč.

 

Příjmy
 
Výdaje
 
Sbírky 834 537 Odvody ze sbírek 397 329
Dary 683 406 Hudba při bohoslužbách 303 600
Tisk 86 600 Kostelník (plat, odvody) 177 407
Farní tábor 62 300 Tisk 114 768
Pronájmy 16 517 Elektřina a plyn 105 979
Brožurky PMS 14 850 Výpočetní technika 81 261
Upomínkové předměty 832 Bohoslužebné výdaje 66 742
    Farní tábor 62 300
    Dary 45 988
    Telefony 15 445
    Upomínkové předměty 15 749
    Farní akce 10 999
    Zabezpečovací systém 8 320
    Ostatní drobné výdaje 29 035
Příjmy celkem 1 699 042 Výdaje celkem 1 434 922