Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Hospodaření farnosti v roce 2016

Příjmy

Hlavním zdrojem příjmů jsou nedělní sbírky a jednorázové větší dary a drobné dary z pokladniček v kostele.

Výdaje

Z přijatých běžných sbírek se odvádí 10 % do svépomocného fondu arcibiskupství a 25 % Provincii bratří františkánů, která hradí opravy kostela. Účelové sbírky se odvádějí celé. Bohoslužebné výdaje zahrnují hostie, víno, svíčky, květiny a bohoslužebné oděvy. Položka "farní akce" zahrnuje náklady na přípravu Noci kostelů, materiál na výrobu adventních věnců a občerstvení při některých farních akcích.


Jediným zaměstnancem farnosti byl kostelník bratr Martin, který pobírá státem stanovenou minimální mzdu. Farář, farní vikář a pastorační asistentka jsou placeni arcibiskupstvím. Součástí odvodů ze sbírek je také příspěvek do mzdového fondu arcibiskupství na plat pastorační asistentky (67 074 Kč).


V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku celkem 89 174 Kč.


Peníze vybrané v minulých letech na nové varhany v kapli sv. Michala (celkem 704 624 Kč) byly z transparentního účtu farnosti převedeny na transparentní účet Provincie bratří františkánů, kteří budou stavbu varhan realizovat.Příjmy
 
Výdaje
 
Sbírky 745 754 Odvody ze sbírek 471 539
Dary 749 059 Hudba při bohoslužbách 319 735
Tisk 119 000 Bohoslužebné výdaje 75 114
Farní tábor 77 000 Kostelník (plat, odvody) 159 577
Pronájmy 24 000 Elektřina a plyn 143 223
Brožurky PMS 6 576 Farní tábor 77 000
Upomínkové předměty 5 353 Tisk 143 637
Üroky 65 Zabezpečovací systém 25 571
Příjmy celkem 1 726 807 Výpočetní technika 29 974
    Farní akce 16 504
    Dary 23 892
    Telefony 16 843
    Upomínkové předměty 6 979
    Ostatní výdaje 19 215
    Výdaje celkem 1 528 803