Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Hospodaření farnosti v roce 2023

Příjmy

Příjmy tvoří nedělní sbírky a dary. Pokud můžete, zapojte se do podpory farnosti pravidelným měsíčním bankovním převodem (trvalý příkaz) na účet farnosti 7366885001/5500. Dárcům je na konci roku vystaveno potvrzení o daru a část darované částky se vrátí ve formě nižších daní.

Výdaje

Z běžných sbírek se odvádí 25 % Provincii bratří františkánů a další část do diecézního fondu na platy kněží. Účelové sbírky se odvádějí celé. Farnost zaměstnává kostelníka a další dva lidi na částečný úvazek. Farář a farní vikáři jsou placeni arcibiskupstvím.
V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku 451 900 Kč.

Příjmy

 

 

Výdaje

 

Sbírky

771 134

 

Odvody ze sbírek

541 845

Sbírky účelové

345 091

 

Zaměstnanci – mzda

336 083

Dary

848 872

 

Zaměstnanci – odvody

74 856

Tisk

93 541

 

Hudba při bohoslužbách

319 300

Pronájem

4 000

 

Elektřina a plyn

228 823

 

 

 

Bohoslužebné výdaje

116 962

 

 

 

Tisk

99 594

 

 

 

Údržba (ozvučení, video)

90 207

 

 

 

Výpočetní technika

26 341

 

 

 

Bankovní poplatky

27 780

 

 

 

Telefony, alarm

12 310

 

 

 

Ostatní výdaje

85 969

Příjmy celkem

2 062 638

 

Výdaje celkem

1 960 070