Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Hospodaření farnosti v roce 2019

Příjmy

Největším zdrojem příjmů byly dary. Jednalo se o několik mimořádně vysokých jednorázových příspěvků a také vzrostly pravidelné měsíční příspěvky na účet farnosti.

Výdaje

Největším zdrojem příjmů byly dary. Jednalo se o několik mimořádně vysokých jednorázových příspěvků a také vzrostly pravidelné měsíční příspěvky na účet farnosti.

Kostelník Martin Dostál ukončil pracovní poměr dohodou koncem ledna, jiného zaměstnance farnost neměla. Farář a farní vikáři byli placeni arcibiskupstvím.

V pokladně a na běžném účtu bylo ke konci roku celkem 926 007 Kč.

 

Příjmy
 
Výdaje
 
Dary 1 234 716      Odvody ze sbírek 229 872
Sbírky 707 297      Odvod účelových sbírek 266 656
Sbírky účelové 266 656      Hudba při bohoslužbách 302 500
Farní tábor 63 500      Ozvučení kostela 262 823
Pronájmy 4 000      Elektřina a plyn 120 221
Brožurky PMS 3 908      Tisk 98 327
    Bohoslužebné výdaje 88 037
    Farní tábor 77 500
    Dary 29 757
    Farní akce 25 237
    Kostelník (plat, odvody) 21 532
    Výpočetní technika 19 796
    Telefony 15 390
    Ostatní drobné výdaje 41 194
Příjmy celkem 2 280 077 Výdaje celkem 1 598 842