Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné

adresa: Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00 Praha 1
telefon: 222 246 243 v úředních hodinách
723 189 871 SMS
e-mail: pms@efara.cz
web: www.pms.ofm.cz
IČO: 60432420

Farnost u kostela Panny Marie Sněžné při klášteře Řádu menších bratří - františkánů je součástí prvního pražského vikariátu pražské arcidiecéze.

Hodiny pro veřejnost na faře

Čtvrtek Pátek
1400 - 1600 900 - 1130Úřední hodiny v červenci a srpnu

Pátek
900 - 1130
Jiný čas setkání je možné domluvit telefonicky.
Prosíme telefonujte v úředních hodinách nebo se zeptejte SMS zprávou.

Zajištění úmyslu (intence) je možné osobně přede mší svatou nebo po ní.
Také v úředních hodinách osobně, telefonicky či požádat emailem.

Farnost nezajišťuje ubytování!


Pouze pro pronájem komerčních prostor v klášteře:
     Bc. Gabriela Horčíková
     mob.: 731 619 774
     e-mail: spravce@ofm.cz
     ufrantiskanu.cz

 

Kontaktní osoby farnosti

P. Filip Jan Rathouský OFM, administrátor
P. Bonaventura Ondřej Čapek OFM, farní vikář (PMS)
telefon: 731 626 004
P. Lukáš Pavel Bradna OFM, farní vikář (Kbely)

V prostoru konventu Panny Marie Sněžné působí

Provincie bratří františkánů www.ofm.cz
Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu www.sfr.cz
Knihkupectví Paulinkywww.paulinky.cz