Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Pravidelný pořad bohoslužeb

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
   900            
1015 800 800 800 800 800 800
1130            
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

  • Nedělní mše svatá 1015 je určena pro rodiny s dětmi.
  • Po mši svaté v 1800 pravidelně večerní nešpory.
  • Společná modlitba růžence se koná každý den přede mší svatou v 1730.
  • V postním období křížévá cesta vždy v neděli a v pátek v 1715v kapli sv. Michala.
  • Každý čtvrtek od 1900 do 2000 adorace v kapli sv. Michala.

Bohoslužby v červenci a srpnu

  • V době letních prázdnin se lidé rozjíždějí na dovolenou mimo Prahu a život farnosti má také prázdninové období.
  • Ve všední dny nebudou v našem kostele mše svaté v 7 hodin ani v neděli mše svatá v 1015
  • Zpovědní pohotovost bude o prázdninách pouze do 12 hodin
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
900 800 800 800 800 800 800
1130            
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800