Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Za hlavním oltářem

Běžným návštěvníkům kostela zůstává skryt prostor za oltářem, který byl r. 1660 upraven jako mnišský chór a opatřen raně barokními chórovými lavicemi, nad nimiž je na stěnách umístěn cyklus 11 obrazů františkánských světců z 1. poloviny 18. století. S barokní úpravou chóru souvisí i symbolická malba z r. 1727 v horní části zadní stěny oltáře nad pašijovými výjevy, zobrazující stupně františkánské dokonalosti a ctností. V chóru je také skříňka nekrologia (listina v dřevěné schráně upevněné na zdi) typická pro zdejší františkánské kláštery, do níž se postupně zapisovala s datem úmrtí jména a charakteristiky bratří zemřelých ve zdejším klášteře.


Text z brožury "Kostel a klášter Panny Marie Sněžné - Dějiny a umění"
vydané nakladatelstvím PAULÍINKY, 2010