Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Náhrobky

Na epištolní straně blízko hlavního oltáře je ve zdi zasazena mramorová nápisová deska Maxmiliána Wolgemutha (+1630), vedle mramorová znaková deska Jana Adama Františka Hanische z Greifenthalu (+1709), obě s latinským kapitálním nápisem, na téže zdi ve středu kostela je mramorová nápisová deska Jana Kryštofa Bořka Dohalského z Dohalic (+1770) s rozsáhlým latinským kapitálním nápisem, zřízená jeho synem kanovníkem Josefem. V podlaze se před hlavním oltářem na evangelijní straně nacházejí mramorové znakové náhrobníky Marie Benigny z Talmberka (+1634) a Anny Kateřiny Hieserlové z Chodů (+1636), oba s českým kapitálním nápisem. V podlaze lodi je náhrobní deska s mosazným znakem Pavla z Houšína (+1655).

Další náhrobníky jsou sešlapané a nečitelné, případně skryté pod lavicemi. Další tři silně poškozené znakové náhrobníky z období cca přelomu 15.-16. stol. jsou zasazeny do severní vnější stěny a nesou fragmenty nápisů gotickou minuskulou.

Text z knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998