Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Příprava na svátosti

Stručný obecný přehled svátostí najdete na stránkách Pražské arcidiecéze www.apha.cz nebo na www.vira.cz .

Křest

Při křtu dětí je příprava rodičů alespoň jeden měsíc předem.
Příprava na křest dospělých (katechumenát) - noví zájemci se mohou hlásit na faře.

Biřmování

Zájemci se mohou hlásit na faře.
Příprava na biřmování začíná vždy v podzimních měsících.

Svátost smíření

Zpovědní pohotovost bratří františkánů je od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.
Zpovídá se také před ranní a večerní mší.
(pondělí až sobota od 7.30 a 17.30, neděle od 8.30 a 17.30).

Manželství

k přípravě na manželství je možné se přihlásit v Centru pro rodinu, spojení tel: 220 181 777, 220 181 613, e-mail: cpr@apha.cz. Pro individuální přípravu je třeba se přihlásit alespoň 3 měsíce předem. Seznam požadovaných dokladů ke svatbě naleznete zde.

Svátost nemocných

Svátost nemocných je možné objednat na faře, tel. 222 246 243.

Pohřební obřady

v kostele i na hřbitově lze objednat na faře. Pro farníky možnost pohřbu z kostela.