Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Návrh nových varhan do kaple sv. Michala

Na varhany je možno přispět na transparentní účet k tomu zřízený u Reiffeisen Bank, číslo účtu 16975777 / 5500. (účet vede Provincie bratří františkánů, protože je vlastníkem budovy kostela).
Na stav účtu se můžete podívat kliknutím na číslo účtu.

Chodíme-li více let do jednoho kostela, cítíme se v tomto prostoru tak trochu "jako doma". Máme pocit, že každá věc zde má své místo, které není třeba měnit. Pokud se jedná o prostor kostela nebo kaple, musíme si uvědomit, že většina zařízení, obrazů a předmětů zde byla umístěna v minulých dobách, v průběhu desetiletí či staletí, a nemusí vždy vyhovovat svojí funkcí nebo výtvarným názorem současnému člověku. Těmito úvahami bychom rádi předznamenali změny, které bychom chtěli iniciovat za souhlasu bratří františkánů a po dohodě s památkáři a architekty v kapli sv. Michala. První změna by se měla týkat varhan v této kapli.


Projekt nových varhan není krátkodobá záležitost. Po téměř ročních konzultacích s  památkáři o míře zásahu do prostor kaple jsme jednali s  památkářem-organologem, jehož názor je pro rozhodování památkářů klíčový a který postavení nového nástroje doporučuje. Stejně kladně se k otázce nového nástroje staví i provincie františkánů a náš farář Antonín.

Není to ovšem jednoduché, je třeba dále jednat s architekty a varhanářskou firmou o konkrétní podobě nástroje, ale hlavně musíme po nějaký čas shromažďovat finanční prostředky, abychom stavbu nástroje mohli zaplatit. Část prostředků máme přislíbenou z různých zdrojů, část bychom rádi získali pořádáním benefičních akcí pro tento účel, např. pravidelných koncertů v našem kostele.