Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Přehled vedení farnosti od roku 1995

rok

farář

farní vikář (kaplan)

jáhen / výpomocný duchovní

farní úřad

klub

1995

P. Norbert
Stanislav Šamárek
OFM

-

br. Regalát

-

-

1996

P. Paschal

P.Regalát

1997

-

Jan Deutsch

1998

P. Michal
František Pometlo OFM

br. Ignác

Lucie Vorlová
s. Amáta
(s. Ludmila) 

1999

P. Michal
František Pometlo OFM

br. Ignác
br. Justýn

2000

P. Dominik

 

br. Bartoloměj

-

 

br. Felix
P. Jeroným

2001

P. Bartoloměj

br. Josef

Lucie Vorlová

Jan Deutsch

2002

2003

P. Filip

 

 

2004

2005

2006

P. Antonín
Klaret Dabrowski
OFM

P. Filip

P.Michal

2009

P.Jakub

P.Michal
P.Peter
P.Regalát

br. Kapistrán

2010

P.Bernardín

P.Jakub P.Regalát

Lucie Markéta Pospíšilová OSF

2011

2012

---

br. Eliáš

br. Eliáš

2013