Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Obrazy v chrámu Panny Marie Sněžné

Závěsné obrazy: Archanděl Michael (pod kruchtou), Veraikon (pod K). V lodi umístěny obrazy Sv. Jáchym vyučuje P. Marii od Ignáce Raaba z 1. 1760-70, P. Maria Karlovská (18. stol), Pieta, Karel IV., Strom františkánského řádu (18. stol), Předání porciunkulového odpustku sv. Františkovi Spasitelem na přímluvu P. Marie, Portréty františkánských světců (nad stallami).

Text z knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998