Farnost Panny Marie Sněžné v Praze



      

Seznam požadovaných dokladů ke svatbě

Církevní svatba vyžaduje: