Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      

Trochu statistiky neuškodí

Kolik nás vlastně je?

V první polovině roku 2004 proběhlo v katolické církvi v celé naší republice sčítání účastníků nedělních bohoslužeb. i když se víra a duchovní život nedá spočítat a nezávisí na množství lidí, je zajímavé se s výsledky seznámit. Jedná se samozřejmě pouze o jedno "náhodné" sčítání, ale v jiných týdnech se počty určitě příliš neliší. v naší farnosti se všech bohoslužeb zúčastnili celkem 602 věřící. Nejnavštěvovanějším kostelem v diecézi je kostel sv.Terezie v Kobylisích při salesiánském středisku.

V následující tabulce je uvedeno jedenáct nejnavštěvovanějších kostelů v pražské arcidiecézi. Určitě nepřekvapí, že všechny nejvíce navštěvované kostely pražské arcidiecéze jsou v Praze.


Farnost Počet
Kobylisy 1 159
Lhotka 1 006
Nové Město - sv. Ignác 895
Staré Město - Nejsvětější Salvátor 880
Strašnice 854
Vinohrady - Nejsvětější Srdce Páně 814
Stodůlky 712
Vinohrady - sv. Ludmila 708
Holešovice 694
Smíchov - sv. Václav 610
Nové Město - Panna Maria Sněžná 602

 

V Praze proběhlo sčítání v 83 kostelech, v arcidiecézi v 335 kostelech, počet mší v jednotlivých kostelech není ve výsledcích sčítání uváděn. Celkem se v Praze zúčastnilo bohoslužeb 22 084 a v pražské arcidiecézi 38 278 lidí. Průměrný věk účastníků byl 46 let.

Pokud porovnáme počet účastníků bohoslužeb v Praze s celkovým počtem obyvatel, vidíme, že katolické bohoslužby navštěvují asi 2 % Pražanů. Podle výsledků sčítání lidu z roku 2001 je v pražské diecézi celkem 365 000 katolíků. z uvedených čísel vyplývá, že jen malá část katolíků (něco přes 10 %) dodržuje církevní přikázání a zúčastňuje se v neděli mše svaté.

V ostatních diecézích je situace podobná, na Moravě je procento návštěvníků bohoslužeb vyšší než v Čechách. v celé republice se bohoslužeb zúčastnilo 405 446 věřících (248 671 žen a 156 775 mužů), což je přibližně 4 % ze všech obyvatel. Při posledním sčítání v roce 1999 se bohoslužeb zúčastnilo 414 539 lidí. Počet návštěvníků bohoslužeb v jednotlivých diecézích:


Diecéze Počet návštěvníků bohoslužeb Počet katolíků Počet obyvatel
Brněnská 102 925 533 250 1 354 361
Českobudějovická 26 367 237 162 742 894
Královohradecká 41 471 306 880 1 254 503
Litoměřická 10 759 162 015 1 330 383
Olomoucká 106 819 569 610 1 376 156
Ostravsko - Opavská 68 225 420 390 1 314 879
Plzeňská 10 602 141 686 794 696
Pražská 38 728 365 788 2 062 189