Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého zaujímá severní křídlo barokního ambitu, vytvořeného před západním průčelím kostela. Jednolodní prostor je sklenutý čtyřmi poli valené klenby křížové s pasy. Ve východní zdi je portál, jímž se vcházelo do severní kaple u chóru.

V roce 2008 bylo v kapli zřízeno knihkupectví Paulínky.

Text podle knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998