Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Sochy v chrámu Panny Marie Sněžné

Volné sochy: V příporách stojí dřevěné sochy sv. Barbory (A), sv. Vojtěcha (B), sv. Víta (C), sv. Jana Křtitele (D), Krista Salvátora (E), P. Marie Bolestné (F), sv. Bernardina Sienského (G), sv. Františka Serafinského (H), sv. Didaka (I), sv. Antonína Paduánského (J), pravděpodobně z dílny A. J. Heidelbergera z 1. 1625-50, s výjimkou soch B a D, které jsou raně barokní z dílny Jana Jiřího Bendla z 1. 1655-65 a soch G a I, které vyřezal v pol. 17. století asi následník A. J. Heidelbergera. Na pilíři je zavěšen dřevěný reliéfní baldachýn s drobným krucifixem (K) pocházející nejspíš z 19. stol.

Text z knihy "Umělecké památky Prahy - Nové Město"
vydané nakladatelstvím Academia, 1998