Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Budova fary

Na západní straně se do Jungmannova náměstí obrací klášterní budovy ušlechtilou klasicistní fasádou fary, postavené stav. Fr. Zelinkou v letech 1790-92, do jejíhož středu jako architektonický akcent byl zakomponován zbytek staršího pozdně renesančního průčelí někdejších kaplí sv. Brikcí a sv. Hedviky, členěný kamennými renesančními polosloupy kolem hlavního portálu s vraty ze závěru 18. století.

Text z brožury "Kostel a klášter Panny Marie Sněžné - Dějiny a umění"
vydané nakladatelstvím PAULÍINKY, 2010