Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Faráři u Panny Marie Sněžné

Roku 1784 zrušen starobylý farní kostel Matky Boží na Louži (na Mariánském náměstí, proti zadnímu průčelí Klementina) a fara přeložena nejprve ku chrámu sv. Klementa v koleji, avšak hned roku 1786 ustanoveno, aby odtud přeložena byla ku chrámu Matky Boží Sněžné. Farář Rudolf Fischer ujal se tohoto kostela dne 1. července 1787 ...

Z knihy F. Ekerta Posvátná místa královského hlavního mětsa Prahy, 1884

.
Od Do Jméno
2017 dodnes P. Filip Jan Rathouský OFM
2006 2017 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM (* 13. 06. 1955)
1998 2006 P. Michal František Pometlo OFM (* 18. 10. 1935)
1984 1998

P. Norbert Stanislav Šamárek OFM (8. 5. 1924 - 12. 5. 2001)


od roku 1969 zde byl P. Šamárek kaplanem
    P. Zdeněk Bonaventura Bouše OFM)
(16. 5. 1918 – 16. 4. 2002)

zde působil jako výpomocný duchovní
od 7. 5. 1969 do 31. 3. 1972
  1950 1984
P. Bohuš Černocký (26. 11. 1902 - 17. 2. 1984),
kanovník Vyšehradské kapituly

1929 1950 P. Jan Nepomuk Štikar OFM (1891 - 1960)
  1924 1929
P. Bonaventura Josef Wilhelm (1873 - 1937)

1892 1924 P. Antonín Kašpárek (1863 - 13. 11. 1924), arcibiskupský notář, pokladník lurdského spolku
1892 1902 P. František Ekert, (30. 10. 1845 - 20. 5. 1902)
  1856 1892 P. dr. Jan Duchek
  1835 1855 P. Tomáš Razák (+1855)
  1830 1835 P. Matěj Beutel z Lattenbergu
  1824 1830 P. Josef Devery (+1830)
  1792 1824 P. Josef Kressel (+1824)
  1791 1792 P. Václav Rokos
  1787 1791 P. Rudolf Fischer