Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Pravidelný pořad bohoslužeb

Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
   900 700 700 700 700 700  
1015 800 800 800 800 800 800
1130            
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

  • Nedělní mše svatá 1015 je určena pro rodiny s dětmi.
  • Po mši svaté v 1800 pravidelně večerní nešpory.
  • Společná modlitba růžence se koná každý den přede mší svatou v 1730.
  • V postním období křížévá cesta vždy v neděli a v pátek v 1715v kapli sv. Michala.
  • Každý čtvrtek od 1900 do 2000 adorace v kapli sv. Michala.

Bohoslužby v červenci a srpnu

  • V době letních prázdnin se lidé rozjíždějí na dovolenou mimo Prahu a život farnosti má také prázdninové období.
  • Ve všední dny nebudou v našem kostele mše svaté v 7 hodin ani v neděli mše svatá v 1015
  • Zpovědní pohotovost bude o prázdninách pouze do 12 hodin
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
900 800 800 800 800 800 800
1130            
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800