Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Klášterní zahrada

Je dnes oázou klidu v ruchu okolního velkoměsta. Původní středověká zahrada kláštera karmelitánů byla upravena v závěru 17. století. Uprostřed stojí malebný barokní altán z počátku 18. století, v jehož podzemí bývala lékárna. V pozdějších dobách sloužil také jako márnice bratří. V obvodové zdi zahrady jsou dochovány tři konchou zaklenuté niky (kapličky), další na západní straně byla dodatečně zazděna.

Zahrada, patřící dnes městu, byla obnovena v letech 1989-92 (architekt Kuča). Jako součást zahradní úpravy zde byla osazena bronzová fontána Víly od Josefa Klimeše, při dětském hřišti pak další menší fontána s dětskou figurou („Davídek“). V letech 1991-93 byla při vstupu z pasáže Alfa provedena a osazena pozoruhodná reliéfní kovaná vrata, hodnotné dílo Petra Císařovského. 24 figurálních kovaných reliéfů zachycuje výjevy ze života sv. Františka.

Text z brožury "Kostel a klášter Panny Marie Sněžné - Dějiny a umění"
vydané nakladatelstvím PAULÍINKY, 2010