Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Knihovna

V patře nad kaplí sv. Jana Nepomuckého se nachází stará klášterní knihovna (někdy nazývaná „malý Strahov“), kterou založil B. Sannig v roce 1678 a byla upravena do dnešní podoby v r. 1760. Patří k významným, i když málo známým dochovaným barokním klášterním knihovnám v Praze. Stěny jsou obloženy pozoruhodnými barokními knihovními regály s vyřezávanými raně rokokovými nástavci, klenbu knihovního sálu zdobí štukové kartuše s rokokovými malbami zachycujícími apoštoly, církevní učitele a řádové teology, pocházející rovněž z roku 1760. V knihovně je uchovávána řada cenných tisků a rukopisů.

Text z brožury "Kostel a klášter Panny Marie Sněžné - Dějiny a umění"
vydané nakladatelstvím PAULÍINKY, 2010