Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Rozhovor s bratrem Štěpánem

Bratře Štěpáne, jak se těšíte na hodiny společenství s mladými - tedy na Spolčo, jak se teď běžně používá?

Nejdříve bych vysvětlil smysl našeho společenství. Probíhá zde příprava ke svátosti biřmování, čili k dospělému křesťanskému životu pod vedením Ducha svatého. Jde o to, abychom se naučili být vnímaví pro projevy Ducha a byli připraveni převzít odpovědnost za svůj život a nalezli své místo v církvi i ve světě. Abychom se stali křesťany, kteří jsou schopni svědčit o svém životě s Ježíšem Kristem, a v nichž je patrná přítomnost jeho Ducha, který zasáhl do našeho života. Přejeme si vést takový život, který by oslovoval druhé, poněvadž dnešní doba nepotřebuje učitele, ale svědky. Samozřejmě, že do společenství, které hledá, jak na to, se těším.

Od Vašeho dětství sice neuplynulo tolik vody, zato se mnoho změnilo v celospolečenském klimatu. Pozorujet nějaký rozdíl v chování dnešních dětí a mládeže ve srovnání s tím, jak jste toto období života prožíval Vy a Vaši vrstevníci?

Máte pravdu, že se od doby mého "mládí" mnoho v naší společnosti změnilo. S tím souvisejí také změny v životě dnešní dospívající generace. Mají k dispozici více nabídek pro svou životní cestu než jsme měli my, což klade velké nároky na jejich orientaci a smysl pro odpovědnost, aby se dokázali zorientovat a zvolit si právě tu nabídku, která představuje skutečné hodnoty. Také v tom vidím smysl našeho společenství.

Podle poměru zastoupení dívek a chlapců ve Spolču to vypadá, jako by větší zájem o věci duchovní projevovaly spíše dívky. Můžete to potvrdit nebo se spíše přikláníte k tomu, že dívky jsou prostě společenštější?

To je, myslím, známá věc, že ženy mají vyvinutější smysl pro duchovní věci než muži. Muži jsou totiž založeni více rozumově, zatímco ženy vnímají spíše srdcem. To je v této oblasti nesporná výhoda. Musíte si totiž uvědomit, že Bůh je láska a jednání lásky nejde někdy pochopit rozumem. Jak říká bratr Efraim: "Chceš-li pochopit Boha, začni tím, že ho budeš milovat, protože Bůh je láska".

Co děláte pro to, aby tato setkávání a jiné aktivity v tomto směru byla pro mladé lidi co nejpřitažlivější?

Rád bych, abychom měli jasno i v této věci. Přitáhnout mladé lidi k sobě může jedině Bůh. My můžeme nabízet cesty vedoucí k setkání s ním, ale volba vpustit Ježíše Krista do svého života je soukromou odpovědí každého člověka na Boží pozvání. To nemohou ovlivnit ani seberafinovanější "vylepšovací" akce. Výlety a duchovní obnovy, které se snažíme pořádat mají tento účel: setkat se s Kristem ve společenství a vzájemně se povzbudit a utvrdit v našem rozhodnutí se pro něj.

Prosinec 1995

Rozhovor připravila Hana Outratová