Farnost Panny Marie Sněžné v Praze      Facebook

Rozhovor s Luciánem

Nazdárek děti,
víte kdo jsem? Už se těším, až se potkáme. Kde? Kdy? No přeci na „dětských“ bohoslužbách, každou neděli (kromě prázdnin), tady u Panny Marie Sněžné! Přifrčím vždycky na začátku mše, odvedu si vás - nejmenší - dozadu do kaple Panny Marie Pasovské a budem si povídat po dětsku, o čem si povídají ve „velkém“ kostele ti větší. K ostatním se přidáme až při přinášení darů, aby nám nic neuteklo. Vy, kteří mě ještě neznáte, se nebojte, a pro jistotu s sebou vemte nějakého rodiče nebo staršího sourozence. Jo? Moc se na vás těším. Tak v neděli…

Váš LUCIÁN

Luciáne, každou druhou sobotu jsi v minulém školním roce chystal nějakou akci pro děti, jaká byla účast?

V loňském školním roce jsem zavedl pravidelná sobotní setkání, jako možnost vytvořit v rámci farnosti zajímavý (snad) program, většinou pro rodiny s dětmi. Akce byly poměrně dost navštěvované, ovšem příchodem jara zájem klesl na minimum. Je to proto, že většina lidí v této době raději odjíždí mimo Prahu. Z konaných akcí byl velký zájem o divadlo Víti Marčíka, adventní divadlo a výtvarnou dílnu, výlet po Praze s bojovkou... Povedla se i patchworková lednová dílna pouze pro maminky a adventní koncert Jardy Svobody, který byl sice mimo "sobotní" akce, ale měl jsem v tom ruce a křídla já…

Budeš pokračovat i v roce následujícím?

Chtěl bych v podobném stylu pokračovat i příští školní rok, ale poslední takovou akci naplánujeme s Alenkou a Dýdou na březen nebo duben 2008.

Pokud by měl někdo nápad na uspořádání čehokoliv, měl dobrý kontakt na zajímavé lidi a chtěl se zapojit do přípravy, uvítáme to! Teď se nám třeba přihlásila maminka, která pobývala delší dobu v Izraeli s celou rodinou, a tak vznikl nápad uspořádat tematické odpoledne na toto téma.

Můžeš nám prozradit, co se chystá na podzim?

Jéje, tak to je na mě opravdu brzo. Musíme se vždycky sejít dohromady a dát program tak na 3 měsíce dopředu. Ale teď o prázdninách odpočívám a zatím vše jen promýšlím. Koncem srpna už pro tebe, Vláďo, budu mít odpověď, tak třeba do příští Sněženky.

Kolik dětí a rodičů chodí na „nedělního“ Luciána?

Na nedělního Luciána chodí v průměru tak 15-20 dětí, počet se zase řídí ročním obdobím nebo svátky a prázdninami. V zimě se často počet dětí blíží třiceti a zjara je jich naopak méně.

Děti sem dojíždějí z různých částí Prahy a naším cílem je, aby k nám do kostela chodily i nadále. Letos se poprvé povedlo, že část "mých odrostlých" dětí chodila do naší farnosti na náboženství a připravovala se zde k 1. svatému přijímání a také se ve větší míře zapojila v ministranských službách pod vedením bratra Kapistrána. Na bratra Kapistrána si někde počíhej a popovídej si s ním, protože práce s dětmi mu jde moc hezky. Nejenže je učí všechno, co musí správný ministrant znát, ale vždy po mši s nimi má schůzku, kde hrají i různé hry, kde je čas se víc poznat, popovídat si, a dokonce vymýšlí a chystá pro děti i občasné výlety a bojovky! Děkuju ti, Kapistráne!

Kolik asi dětí v tomto školním roce přechází „z Luciána do kostela“, tedy zajímalo by mě, s kolika novými ministranty může Kapistrán počítat?

To se uvidí až v září, říjnu. Na Luciána mohou totiž docházet děti, které nechodí ke svatému přijímání a ani se na něj nepřipravují. Podle mých odhadů by mohlo ke Kapistránovi (resp. k oltáři!) přestoupit alespoň 5 - 8 dětí, ale záleží na rodičích, zda tyto děti budou docházet na náboženství a půjdou k 1. svatému přijímání, nebo zda ještě nejsou zralé a počkají další rok, a tím pádem mohou poznávat evangelium se mnou. Také ne všechny děti mají ve své povaze být tak na očích, jako jsou ministranti. Je pro ně přirozenější zaplout zpátky do lavic. Také některé dívky si nejsou u oltáře pevné v kramflecích. Zamýšlím se nad tím, jak podchytit tyto děti, aby se při mši zapojily podle svých možností a dispozic a aby nevypadly z toho hezkého společenství, které se na Luciánovi tvoří a neustále přetváří. Sám jsem zvědav, jak to dopadne. Také počet dětí se hodně během roku změnil. Asi se v Praze rozkřiklo, že zalétávám do kostela Panny Marie Sněžné, a začínají sem chodit nové a nové rodiny. Chodí teď více menších dětí, a tak musím dávat dobrý pozor, abych se trefil s povídáním do jejich dušiček, abychom si navzájem rozuměli.

Taky jsem si říkal, že po třech letech, co se o děti u Panny Marie Sněžné starám, je čas se poohlédnout po někom dalším kromě Alenky a Dýdy, kdo by mi o nedělích trochu vypomohl. Nevíš o někom?

Září 2007

Za Luciána odpovídaly Alenka Brožová a Dýda Štěpančíková
Rozhovor připravil Vladimír Vašků