Farnost Panny Marie Sněžné v Praze

  Hledáme ubytování pro maldé lidi z Evropy
   účastníky setkání Taizé v Praze
   ve dnech 29. 12. 2014 až 2. 1. 2015.

  Bližší informace na stránkách Taizé-Praha
  nebo u Aleny Bohdanecké, tel. 732-561-010.

Nedělní bohoslužby:
900   1015   1130   1800

Bohoslužby ve všední den:
700   800   1800

Kostel je otevřen každý den od 900 do 1800