Proč je sbírka podezřelá

Proč je sbírka na haitský sirotčinec podezřelá

Organizátor pravděpodobně není knězem:

  • Organizátor tvrdil, že je knězem arcidiecéze Port-au-Prince. Po dotazu na kancléřství arcidiecéze jsme obdrželi dokumenty, které tvrdí, že stejnojmenný muž je falešným knězem, prokazující se falešnými dokumenty.

Organizátor pravděpodobně nesbírá na sirotky:

Konfrontace s organizátorem:

  • Organizátor přišel do naší františkánské komunity ještě ve středu 18.1. a tvrdil, že je pravým knězem a skutečným ředitelem sirotčince s 2.000 sirotky. Kromě zalaminovaných dokumentů s razítky a fotografiemi nabízel, že můžeme zatelefonovat jeho nadřízenému z kongregace Přátel Krista. Informace o kongregaci dokládal webovými stránkami https://thefriendsofchrist.org/. Stránkám nelze upřít kvalitní zpracování, nicméně se dá předpokládat, že jsou podvržené. Pravé stránky dané kongregace mají totiž adresu https://imac-fathers.webs.com/.

Další podezřelé body:

  • Organizátor se „zapomněl“ v informačním letáku podepsat plným jménem.

  • Organizátor nám nechtěl dát telefonní číslo a nechtěl říct, kde bydlí.
  • Organizátora jsme žádali, aby nám ukázal nějaké fotografie se sirotky. Nedokázal najít žádné fotky mladší 5 let.
  • Na jeho stránkách https://thefriendsofchrist.org/ , které tvrdí, že jsou stránkami katolické organizace, jsou fotografie minaretů?

bonaventura@ofm.cz