_ruzenec

Milí růžencoví přátelé,

přejeme Vám všem, současným i bývalým členům našeho společenství, požehnaný a co nejkrásnější rok 2024. Věříme, že společnými a vzájemnými modlitbami k tomu můžeme všichni přispět. Ať vás Boží Láska provází po celý tento rok.

Jana a Mirek Radovi, leden 2024

 


Dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha.
(Papež Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi 28. 9. 2009)


 

Živý růženec

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 nebo více lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, světla, bolestný a slavný). Členové živého růžence se zavazují denně
k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Počet účastníků živého růžence není nikterak omezen, podstatné je, aby každý desátek byl zajišťován alespoň jedním z nás.

S modlitbou růžence souvisí úmysly, za něž je modlitba obětována. Zahrnujeme sem úmysly svatého otce, k nimž čeští a moravští biskupové přidávají úmysly za církev a obyvatele v České republice (národní úmysl).

KVĚTEN 2024

Milí přátelé, srdečně Vás všechny zveme na tradiční květnové slavnostní setkání s modlitbou růžence v pondělí 13. května večer v našem chrámu Panny Marie Sněžné v Praze.

Úmysl svatého otce: Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů

 • Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl: Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě

 • Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

Farní úmysly

 • Za všechny naše členy, za jejich úmysly a potřeby
 • Za světlo do vztahů a situací, se kterými si nevíme rady
 • Za mír na Ukrajině, v Izraeli a všude ve světě
 • Za ty, kteří pomáhají uprchlíkům a lidem v nouzi
 • Za církev, aby ji Pán chránil před útoky zla
 • Za kněze a bohoslovce
 • Za bratry františkány
 • Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžné
 • Za duchovní a mravní obnovu našeho národa
 • Za obrácení hříšníků
 • Za dar zdraví pro Marušku
 • Za požehnání pro všechny členy našeho živého růžence a jejich rodiny

V každém měsíci se modlíme také za někoho z nás

Každý měsíc se modlíme jmenovitě za některé naše členy. V průběhu kalendářního roku tak dojde na každého z nás.

Výjimkou jsou dva měsíce v roce:

KVĚTEN, kdy se scházíme k tradiční společné modlitbě v našem domovském kostele Panny Marie Sněžné a kdy celý měsíc budeme děkovat a prosit za všechny členy našeho společenství

PROSINEC, kdy v adventním a vánočním čase budeme děkovat  a prosit za všechny členy našeho společenství

V ostatních deseti měsících se tedy v přímluvách vystřídají jména nás všech.

 • V LEDNU se modlíme za Marii Mečířovou a Terezu Skálovou.
 • V ÚNORU se modlíme za Anetu Kadukovou, Martina Lipova
  a Janu Koklandovou.
 • V BŘEZNU se modlíme za Janu Valjentovou, Annu Salatovou
  a Helenu Řehákovou.
 • V DUBNU se modlíme za Helenu Havlíčkovou, Danku Matlovičovou a Petra Bartošíka.
 • V KVĚTNU se modlíme za všechny členy našeho společenství.
 • V ČERVNU se modlíme za Yadvigu Novytskou a Táňu Holomkovou.
 • V ČERVENCI se modlíme za Marii Tylečkovou a Petra Němce.
 • V SRPNU se modlímeza Táňu Leškovyčovou a Petru Mádlovou.
 • V ZÁŘÍ se modlíme za Máriu Margaretu Bžochovou a Zuzanu Rebcovou.
 • V ŘÍJNU se modlíme za Janu Šetřilovou a Jiřího Ročka.
 • V LISTOPADU se modlíme za Janu a Miroslava Radovy.
 • V PROSINCI se modlíme za všechny současné i bývalé členy našeho společenství a jejich rodiny.

 

Rozdělení růžencových tajemství v květnu 2024:

Mária Margareta Bžochová kterého jsi z Ducha Svatého počala.
Zuzana Rebcová
Petra Mádlová
s kterým jsi Alžbětu navštívila.
Jiří Roček kterého jsi v Betlémě porodila.
Taťána Leškovyčová kterého jsi v chrámě obětovala.
Jana Šetřilová kterého jsi v chrámě nalezla.
Jana Valjentová který byl pokřtěn v Jordánu.
Marie Tylečková,
Petr Bartošík
který zjevil v Káně svou božskou moc.
Jana Koklandová který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
Anna Salatová který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
Helena Řeháková který ustanovil Eucharistii.
Božena Harmáčková který se pro nás krví potil.
Helena Havlíčková který byl pro nás bičován.
Danka Matlovičová který byl pro nás trním korunován.
Ludmila Jirsová který pro nás nesl těžký kříž.
Yadviga Novytská který byl pro nás ukřižován.
Táňa Holomková který z mrtvých vstal.
Martin Lipov který na nebe vstoupil.
Jana a Miroslav Radovi který Ducha Svatého seslal.
Maria Mečířová,
Petr Němec
který tě, Panno, do nebe vzal.
Tereza Skálová který tě v nebi korunoval.

MŠE SVATÁ ZA ČLENY NAŠEHO SPOLEČENSTVÍ

Mše sv. pro rok 2024:

19. 1. 2024
16. 2. 2024
15. 3. 2024
19. 4. 2024
17. 5. 2024
21. 6. 2024
19. 7. 2024
16. 8. 2024
20. 9. 2024
18. 10. 2024
15. 11. 2024
20. 12. 2024

Začátek vždy večer v 18:00 v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze.

PODĚKOVÁNÍ

Po dlouhá léta se o fungování společenství živého růžence starala Táňa Leškovyčová. Starala se tak, jak je jejím zvykem ve všem, co dělá. Poctivě, svědomitě a dobře.

Táňo, jsme moc rádi, že v našem živém růženci nadále zůstáváš.

TÁŇO, DĚKUJEME.

 

Užitečné odkazy

(každý odkaz se otevře na nové kartě)

 

Je zde něco jinak, než by mělo být? Prosím, napište nám o tom.

Pokud se chcete připojit k modlitbě živého růžence nebo máte nápad, připomínku či  nabídku, prosím, kontaktujte nás na telefonu nebo mailu níže. Děkujeme.

Pokud byste rádi byli zařazeni do přímluv v jiném měsíci, než aktuálně jste, prosím, kontaktujte nás. 

Jana a Miroslav Radovi
Tel:. 607 912 846
mail: radovi@seznam.cz

Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2024