_ruzenec

Tajemství živého růžence na květen 2022

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci květnu obětujeme na úmysly papeže Františka. Za bratry františkány. Za mír na Ukrajině a ve světě, za ukončeni války a za vyřešení těžké situace s uprchlíky a za ty kteří jim pomáhají.  Za dar zdraví pro Marušku. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za bohoslovce a kněze, aby šli cestou pravdy. Za ty, kdo se připravuje na křest. Za obrácení hříšníků. Za ochranu dětí a mládeže před mravním ohrožením. Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za lidi, kteří si nesou hluboká vnitřní zraněni.  Za dobrou volbu Pražského arcibiskupa.  Za hluboké prožití velikonoční doby a za dobrou přípravu na svatodušní svátky. Za ochranu a vedení Duchem svatým pro uskutečnění slavnostní modlitby růžence 13.května u Panny Marie Sněžné, kterou naše společenství připravuje. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny

 

.

Jana Šetřilová, Petra Madlová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Alena Spišaková, Jana valjentová Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Marie Tylečková, Petr Bartošik Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Jana Koklandová Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Anna Salatová, Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Helena Řeháková Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Božena Harmáčková Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Helena Havlíčková Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Danka Matlovičová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Ludmíla Jirsová Ježíš, který ustanovil eucharistii
Yadviga Novytska Ježíš, který se pro nás krví potil
Táňa Holomková Ježíš, který byl pro nás bičován
Martin Lipov Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Petr Němec, Maria Mečířová Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Terezka Skálová Ježíš, který z mrtvých vstal
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který na nebe vstoupil
Zuzana Rebcová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Jiří Roček Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Taťána Leškobyčová Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

 

 

 

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

Tel:.775215953