_ruzenec

Dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha.
(Papež Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi 28. 9. 2009)

 

Živý růženec

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 nebo více lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, světla, bolestný a slavný). Členové živého růžence se zavazují denně
k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Počet účastníků živého růžence není nikterak omezen, podstatné je, aby každý desátek byl zajišťován alespoň jedním z nás.

S modlitbou růžence souvisí úmysly, za něž je modlitba obětována. Zahrnujeme sem úmysly svatého otce (stálé i proměnlivé), k nimž čeští a moravští biskupové přidávají úmysl za církev a obyvatele v České republice (národní úmysl).

Stálé úmysly svatého otce:

 • Za dar víry a obrácení pro nepokřtěné
 • Za dar míru a jednoty mezi světovými vládci

Úmysl svatého otce na měsíc březen 2023

 • Za oběti zneužívání
  Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl na měsíc březen 2023

 • Za chudé
  Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

Farní úmysly na měsíc březen 2023

 • Za dobré prožití postní doby
 • Za církev, aby ji Pán chránil před útoky zla
 • Za bratry františkány
 • Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžné
 • Za mír na Ukrajině a ve světě
 • Za ty, kteří pomáhají uprchlíkům a lidem v nouzi
 • Za duchovní a mravní obnovu našeho národa
 • Za obrácení hříšníků
 • Za kněze a bohoslovce
 • Za dar zdraví pro Marušku
 • Za požehnání pro všechny členy našeho živého růžence a jejich rodiny

V každém měsíci se modlíme také za někoho z nás

Každý měsíc se modlíme jmenovitě za některé naše členy. V průběhu kalendářního roku tak dojde na každého z nás.

 • V lednu jsme se modlili za Marii Mečířovou a Terezu Skálovou.
 • V únoru jsme se modlili za Anetu Kadukovou, Martina Lipova
  a Janu Koklandovou.
 • V březnu se modlíme za Janu Valjentovou, Annu Salatovou
  a Helenu Řehákovou.

 

Rozdělení růžencových tajemství v březnu 2023:

Yadviga Novytská kterého jsi z Ducha Svatého počala.
Táňa Holomková s kterým jsi Alžbětu navštívila.
Aneta Kaduková,
Martin Lipov
kterého jsi v Betlémě porodila.
Jana a Miroslav Radovi kterého jsi v chrámě obětovala.
Maria Mečířová,
Petr Němec
kterého jsi v chrámě nalezla.
Tereza Skálová který byl pokřtěn v Jordánu.
Mária Margareta Bžochová který zjevil v Káně svou božskou moc.
Zuzana Rebcová
Petra Mádlová
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
Jiří Roček který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
Taťána Leškovyčová který ustanovil Eucharistii.
Jana Šetřilová který se pro nás krví potil.
Jana Valjentová který byl pro nás bičován.
Marie Tylečková,
Petr Bartošík
který byl pro nás trním korunován.
Jana Koklandová který pro nás nesl těžký kříž.
Anna Salatová který byl pro nás ukřižován.
Helena Řeháková který z mrtvých vstal.
Božena Harmáčková který na nebe vstoupil.
Helena Havlíčková který Ducha Svatého seslal.
Danka Matlovičová který tě, Panno, do nebe vzal.
Ludmila Jirsová který tě v nebi korunoval.

MŠE SVATÁ

za všechny členy našeho živého růžence bude v roce 2023 sloužena každý měsíc takto:

20. 1. 2023
17. 2. 2023
24. 3. 2023 (změněno, původní termín 17.3.2023 byl uvolněn pro zlatou svatbu)
21. 4. 2023
12. 5. 2023 (následovaná slavnostní společnou modlitbou růžence)
16. 6. 2023
21. 7. 2023
18. 8. 2023
15. 9. 2023
20. 10. 2023
17. 11. 2023
15. 12. 2023

Začátek vždy večer v 18:00 v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze.

 

PODĚKOVÁNÍ

Po dlouhá léta se o fungování společenství živého růžence starala Táňa Leškovyčová. Starala se tak, jak je jejím zvykem ve všem, co dělá. Poctivě, svědomitě a dobře.

Táňo, víme, že máš mnoho povinností a potřebuješ být i jinde. Jsme moc rádi, že v našem živém růženci nadále zůstáváš.

TÁŇO, DĚKUJEME.

 

Užitečné odkazy

(každý odkaz se otevře na nové kartě)

 

 

Je zde něco jinak, než by mělo být? Prosím, napište nám o tom.

Pokud se chcete připojit k modlitbě živého růžence nebo máte nápad, připomínku či  nabídku, prosím, kontaktujte nás na telefonu nebo mailu níže. Děkujeme.

Jana a Miroslav Radovi
Tel:. 607 912 846
mail: radovi@seznam.cz

Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2023