_ruzenec

Milí růžencoví přátelé,

určitě jste o prázdninách zaznamenali výpadek ve fungování této „růžencové“ stránky. Problém se ukázal být větším a zapeklitějším a k jeho vyřešení bylo potřeba dát více lidí dohromady a zkoordinovat více aktivit, aby mohlo dojít k úspěšnému vyřešení.

Děkuji panu Františku Jirsovi za neúnavné a více než měsíc trvající úsilí, kdy psal, urgoval a znovu psal a znovu urgoval do mnoha stran, dokud se nepodařilo přimět všechny ke spolupráci a dovést celou záležitost k úspěšnému vyřešení.

Františku, děkujeme.     Palec nahoru emoji klipart. Zdarma ke stažení transparentní ...

Mirek Rada, září 2023

 


Dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe prosvítat Boha.
(Papež Benedikt XVI. ve Staré Boleslavi 28. 9. 2009)


 

Živý růženec

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 nebo více lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, světla, bolestný a slavný). Členové živého růžence se zavazují denně
k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Počet účastníků živého růžence není nikterak omezen, podstatné je, aby každý desátek byl zajišťován alespoň jedním z nás.

S modlitbou růžence souvisí úmysly, za něž je modlitba obětována. Zahrnujeme sem úmysly svatého otce (stálé i proměnlivé), k nimž čeští a moravští biskupové přidávají úmysl za církev a obyvatele v České republice (národní úmysl).

Stálé úmysly svatého otce:

 • Za dar víry a obrácení pro nepokřtěné
 • Za dar míru a jednoty mezi světovými vládci

Úmysl svatého otce na měsíc září 2023

 • Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
  Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl na měsíc září 2023

 • Za pracovníky ve školství
  Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

Farní úmysly na měsíc září 2023

 • Za Boží ochranu a pomoc pro všechny školáky, studenty a jejich rodiče
 • Za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství
 • Za mír na Ukrajině a v celé Evropě
 • Za církev, aby ji Pán chránil před útoky zla
 • Za bratry františkány
 • Za ty, kteří pomáhají uprchlíkům a lidem v nouzi
 • Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžné
 • Za duchovní a mravní obnovu našeho národa
 • Za obrácení hříšníků
 • Za kněze a bohoslovce
 • Za dar zdraví pro Marušku
 • Za požehnání pro všechny členy našeho živého růžence a jejich rodiny

V každém měsíci se modlíme také za někoho z nás

Každý měsíc se modlíme jmenovitě za některé naše členy. V průběhu kalendářního roku tak dojde na každého z nás.

Výjimkou jsou dva měsíce v roce:

KVĚTEN, kdy se scházíme k tradiční společné modlitbě v našem domovském kostele Panny Marie Sněžné a kdy celý měsíc budeme děkovat a prosit za všechny členy našeho společenství

PROSINEC, kdy v adventním a vánočním čase budeme děkovat  a prosit za všechny členy našeho společenství

V ostatních deseti měsících se tedy v přímluvách vystřídají jména nás všech.

 • V LEDNU jsme se modlili za Marii Mečířovou a Terezu Skálovou.
 • V ÚNORU jsme se modlili za Anetu Kadukovou, Martina Lipova
  a Janu Koklandovou.
 • V BŘEZNU jsme se modlili za Janu Valjentovou, Annu Salatovou
  a Helenu Řehákovou.
 • V DUBNU jsme se modlili za Helenu Havlíčkovou, Danku Matlovičovou a Petra Bartošíka.
 • V KVĚTNU jsme se modlili za všechny členy našeho společenství.
 • V ČERVNU jsme se modlili za Yadvigu Novytskou a Táňu Holomkovou.
 • V ČERVENCI jsme se modlili za Marii Tylečkovou a Petra Němce.
 • V SRPNU jsme se modlili za Táňu Leškovyčovou a Petru Mádlovou.
 • V ZÁŘÍ se modlíme za Máriu Margaretu Bžochovou a Zuzanu Rebcovou.
 • V ŘÍJNU se budeme modlit za Janu Šetřilovou a Jiřího Ročka.
 • V LISTOPADU se budeme modlit za Janu a Miroslava Radovy.
 • V PROSINCI se budeme modlit za všechny členy našeho společenství.

 

SLAVNOSTNÍ MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE V KVĚTNU 2023

Ke slavnostní modlitbě živého růžence jsme se sešli v sobotu 13. května u Panny Marie Sněžné v Praze.

Všem děkujeme – nejen za účast, ale i za veškerou pomoc s přípravou pohoštění a organizace. Někteří nemohli z nejrůznějších důvodů přijít, ale místo sebe poslali vlastnoručně připravené dobrůtky, které se setkaly s velkým úspěchem.

 

Rozdělení růžencových tajemství v září 2023:

Anna Salatová kterého jsi z Ducha Svatého počala.
Helena Řeháková s kterým jsi Alžbětu navštívila.
Božena Harmáčková kterého jsi v Betlémě porodila.
Helena Havlíčková kterého jsi v chrámě obětovala.
Danka Matlovičová kterého jsi v chrámě nalezla.
Ludmila Jirsová který byl pokřtěn v Jordánu.
Yadviga Novytská který zjevil v Káně svou božskou moc.
Táňa Holomková který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
Aneta Kaduková,
Martin Lipov
který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.
Jana a Miroslav Radovi který ustanovil Eucharistii.
Maria Mečířová,
Petr Němec
který se pro nás krví potil.
Tereza Skálová který byl pro nás bičován.
Mária Margareta Bžochová který byl pro nás trním korunován.
Zuzana Rebcová
Petra Mádlová
který pro nás nesl těžký kříž.
Jiří Roček který byl pro nás ukřižován.
Taťána Leškovyčová který z mrtvých vstal.
Jana Šetřilová který na nebe vstoupil.
Jana Valjentová který Ducha Svatého seslal.
Marie Tylečková,
Petr Bartošík
který tě, Panno, do nebe vzal.
Jana Koklandová který tě v nebi korunoval.

 

MŠE SVATÁ

za všechny členy našeho živého růžence bude v roce 2023 sloužena každý měsíc takto:

20. 1. 2023
17. 2. 2023
24. 3. 2023 (změněno, původní termín 17.3.2023 byl uvolněn pro zlatou svatbu)
21. 4. 2023
12. 5. 2023
16. 6. 2023
21. 7. 2023
18. 8. 2023
15. 9. 2023
20. 10. 2023
17. 11. 2023
15. 12. 2023

Začátek vždy večer v 18:00 v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze.

 

PODĚKOVÁNÍ

Po dlouhá léta se o fungování společenství živého růžence starala Táňa Leškovyčová. Starala se tak, jak je jejím zvykem ve všem, co dělá. Poctivě, svědomitě a dobře.

Táňo, víme, že máš mnoho povinností a potřebuješ být i jinde. Jsme moc rádi, že v našem živém růženci nadále zůstáváš.

TÁŇO, DĚKUJEME.

 

Užitečné odkazy

(každý odkaz se otevře na nové kartě)

 

Je zde něco jinak, než by mělo být? Prosím, napište nám o tom.

Pokud se chcete připojit k modlitbě živého růžence nebo máte nápad, připomínku či  nabídku, prosím, kontaktujte nás na telefonu nebo mailu níže. Děkujeme.

Pokud byste rádi byli zařazeni do přímluv v jiném měsíci, než aktuálně jste, prosím, kontaktujte nás. 

Jana a Miroslav Radovi
Tel:. 607 912 846
mail: radovi@seznam.cz

Datum poslední aktualizace: 5. 9. 2023