_ohlasky

14.4    neděle          3. neděle velikonoční

21.4    neděle          4. neděle velikonoční

 

  • Dnes, 14. dubna po mši svaté pro rodiny s dětmi, se koná farní kavárna v refektáři. Těšíme se na vás!
  • V sobotu 20. dubna v Hájku proběhne první letošní brigáda – úklid lesa a pomoc se dřevem. Brigáda začíná mší sv. v 8:00, samotná brigáda začíná v 9:00. Další brigáda následuje 27. dubna, informace najdete na plakátcích všude okolo.
  • V sobotu 20. dubna se v refektáři našeho kláštera v rámci mezinárodního setkání Taizé koná od 15:00 workshop s P. Markem Orko Váchou, všichni jste zváni.
  • Letošní poutní sezóna začíná první poutí ve středu 1. května v 11:00. Mši sv. celebruje P. Filip Jan Rathouský.
  • Aktivity k pomoci Ukrajině v naší farnosti jsou na plakátcích.
  • Informace o hospodaření farnosti naleznete vzadu v kostele na poličce.