_ohlasky

24.9    neděle          25. neděle v mezidobí (sbírka na církevní školství)

27.9    středa          Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28.9    čtvrtek         Slavnost sv. Václava, mučedníka

29.9    pátek           Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

30.9    sobota          Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele

1.10    neděle          26. neděle v mezidobí (Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve)

 

  • Příprava na křest a biřmování s br. Filipem začíná 3. října v 17:00 na faře
  • Setkání sekulárního františkánského řádu se koná 1. října, mše svatá proběhne ve 14:30 v Michalské kapli.
  • V pondělí, 2. října v 19:30, se koná benefiční koncert pro naši farnost a pro náš kostel Panny Marie Sněžné, na kterém zazní duchovní skladby Sergeje Rachmaninova, v podání dvou významných pěveckých těles. Informace a program najdete na nástěnkách a na FB farnosti. Těšíme se na vás a prosíme o sdílení.
  • Adorace v Michalské kapli opět probíhají každý všední den v době zpovědní pohotovosti v Michalské kapli. Prosíme všechny, kteří by se chtěli stát strážci eucharistie, aby se nám jakýmkoliv způsobem přihlásili, případně se zapsali do tabulky, která je umístěna přímo za mříží do kaple.