_ohlasky

 

26.3       neděle              5. neděle postní

2.4         neděle              Květná (pašijová) neděle

 

  • Dnes, v neděli 26. března v 15:00 pořádá farnost Panny Marie před Týnem v naší farnosti „Svatopostní odpoledne“. Všichni jste srdečně zváni, informace najdete na našich vývěskách.
  • Ve středu 29. března v 19:30 se v našem kostele koná „Večer chval“ s hudbou, všichni jste zváni.
  • Na Květnou neděli 2. dubna budou ranní mše svaté spojené v 9:30. Pokud máte možnost donést si vlastní ratolesti, prosíme, vezměte je s sebou.
  • Ke křížové cestě na Petříně se sejdeme na Květnou neděli v 15:00 u prvního zastavení.
  • Rozpis velikonočních bohoslužeb najdete na našem webu, na facebooku a na vývěskách.
  • Můžete se zapojit do naší postní aktivity očišťování sklíček, z nichž bude na Velikonoce vytvořen a v kostele pověšen „sklíčkový kříž“. Sklíčka a veškeré informace najdete přímo za dveřmi do kostela.
  • V neděli 2. dubna ve 14:00 se koná setkání Sekulárního františkánského řádu.