_ohlasky

Během letních prázdnin:

  • hodiny pro veřejnost na faře pouze v pátek
  • v neděli není mše svatá v 10:15 hodin
  • zpovědní pohotovost ve všední den 9-12 hodin
  • adorace pouze v čase zpovědní pohotovosti
  • zpovídá se přede mší svatou (krom Ne v 11:30)

30.6    neděle          13. neděle v mezidobí

3.7      středa          Svátek sv. Tomáše, apoštola

4.7      čtvrtek         Památka sv. Prokopa, opata

5.7      pátek           Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

7.7      neděle          14. neděle v mezidobí

9.7      úterý            Památka sv. Mikuláše Piecka a druhů mučedníků holandských

10.7    středa          Památka sv. Veroniky Giuliani, panny

11.7    čtvrtek         Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

13.7    sobota          Nezávazná památka sv. Jindřicha

14.7    neděle          15. neděle v mezidobí

15.7    pondělí        Svátek Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

21.7    neděle          16. neděle v mezidobí, Památka sv. Vavřince z Brindisi

22.7    pondělí        Svátek sv. Marie Magdalény

23.7    úterý            Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

25.6    čtvrtek         Svátek sv. Jakuba, apoštola

26.7    pátek           Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

28.7    neděle          17. neděle v mezidobí

29.7    pondělí        Památka sv. Marty, Marie a Lazara

31.7    středa          Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1.8      čtvrtek         Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

2.8         pátek         Svátek Panny Marie Andělské z Porciunkule