_ohlasky

29.1       neděle              4. neděle v mezidobí

30.1       pondělí            Památka sv. Hyacinty Mariscotti, panny

31.1       úterý                 sv. Jana Boska, kněze

2.2         čtvrtek              Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice

3.2         pátek                Nezávazná památka sv. Blažeje

5.2         neděle              5. neděle v mezidobí (Památka sv. Agáty, panny a mučednice)

 

  • V pondělí 30. ledna v 19:00 se v Michalské kapli koná ekumenická bohoslužba. Zpěvem a hrou doprovodí manželé Radovi. Po bohoslužbě následuje posezení v refektáři, prosíme o příspěvky na společný stůl.
  • V úterý 31.1. odpadá příprava na biřmování.
  • Do účelové kasičky vlevo na sloupu za vchodem do kostela nově sbíráme na rekonstrukci elektřiny v Pasovské kapli a ve farní místnosti. Celková cena se očekává okolo 300.000 Kč, za vaše dary ze srdce děkujeme.
  • Prosíme skupinky, které se schází ve farní místnosti a v Pasovské kapli o vyklizení svých věcí a vyzvednutí si nového klíče (na faře, nebo v sakristii) – bude se měnit zámek.