_ohlasky

8.5      neděle          4. neděle velikonoční, Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, Den matek

9.5      pondělí        Sv. Kateřiny z Boloně, panny (pro II. řád památka)

12.5    čtvrtek         Slavnost posvěcení katedrály

13.5    pátek           Slavnost Památka sv. Petra Regaláta, kněze; Nezávazná památka Panny Marie Fatimské

 

  • Mariánské pobožnosti v květnu: modlitba růžence a litanie přede mší svatou
  • V úterý 10. května od 19:30 se zde v kostele již po druhé koná večerní ztišení před Nejsvětější svátostí nazvané „Noc světla“, které pořádá společenství Cestou k životu. Všichni jste zváni, informace najdete na plakátku.
  • V pátek 13. května v 18:45 se koná slavnostní modlitba růžence, informace najdete na plakátku
  • V sobotu 14. května v 11:00 se v klášteře v Hájku koná „Svatomatějská pouť“, kterou celebruje P. Daniel Janeček, O.Praem
  • Adorace – každý všední den v Michalské kapli od 9 – 15 hodin (ve čtvrtek navíc od 19 – 22 hodin).