Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Ples pro Kashitu - 24. 2. 2017

IMG_3304
IMG_3306
IMG_3307
IMG_3314
IMG_3315
IMG_3316
IMG_3317
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3335