Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Ekumenická bohoslužba - 17. 1. 2017

IMG_1232
IMG_1234
IMG_1235
IMG_1236
IMG_1237
IMG_1238
IMG_1239
IMG_1240
IMG_1241
IMG_1242
IMG_1244
IMG_1245
IMG_1249
IMG_1250
IMG_1251
IMG_1247
IMG_1252
IMG_1253
IMG_1254
IMG_1255
IMG_1256
IMG_1257
IMG_1259
IMG_1260