Fotokronika farnosti Panny Marie Sněžné v Praze


Brána milosrdenství při mši pro rodiče s dětmi - 3. 4. 2016

Detska_brana014