Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Mše pro rodiče s dětmi - 7. 2. 2016
Při dětské mši dnes děti vyráběly síť. Eliáš nám prakticky ukázal, že někdy něčemu nerozumíme,
netušíme, o co jde (kráječ a strouhač na jablka), ale můžeme uvěřit tomu, že to dokáže zázraky.Fotografovala Zuzana Rebcová


detska_ 001
detska_ 02
detska_ 03
detska_ 04
detska_ 05
detska_ 06
detska_ 07
detska_ 08
detska_ 09