Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Mše pro rodiny s dětmi - 25. 10. 2015

Fotografovala Zuzana Rebcová001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016