Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Prezentace knihy "Čtrnáct mučedníků pražských" - 24. 2. 2015

Slavnostní prezentace knihy, mezi jejíž spoluautory patří bratři Bonaventura a Regalát uskutečnila v úterý 24. února 2015 v refektáři františkánského kláštera.

Kniha nahlíží rozporuplný konec panování římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského z mnoha úhlů a v různých kontextech. Velká pozornost je věnována otázkám církevně-politickým, kulturním i vojenským, zejména vpádu Pasovských roku 1611. Hlavní osou tohoto pozdně rudolfinského příběhu ovšem zůstává Čtrnáct pražských mučedníků, jejichž násilná smrt stále podněcuje živé debaty historiků a teologů i představitelů různých křesťanských tradic v dnešní České republice.

Autorsky se na této kolektivní monografii vedle Petra Hlaváčka jakožto editora podíleli i Jaroslava Hausenblasová, Zdeněk Munzar, Martin Elbel, Tomáš Sterneck, Bonaventura O. Čapek, Petr R. Beneš, Pavel B. Kůrka, Ota Halama, Michal Šroněk, Petr Adámek, Olga Kotková, Eliška Zlatohlávková, Oldřich Chládek, Marie Opatrná, Štěpán Vácha a Martin Zlatohlávek. Knihu vydala Filozofická fakulta UK a můžete ji zakoupit při prezentaci nebo v knihkupectví UK.

14_vpad_pasovskych_
IMG_3070
IMG_3071
IMG_3074
IMG_3075
IMG_3076
IMG_3078
IMG_3080
IMG_3081
IMG_3085
IMG_3087
IMG_3091
IMG_3093