Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Setkání v Klubu po mši - 26. 12. 2014

IMG_2252
IMG_2253
IMG_2254
IMG_2256
IMG_2257
IMG_2258
IMG_2259
IMG_2260
IMG_2262
IMG_2264