Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Svatováclavské slavnosti - 27. 9. 2014

Svatováclavské slavnosti se konaly na Václavském náměstí 27. září 2014. Součástí programu bylo také "Svatováclavské duchovní zastavení". Kromě arcibiskupa Dominika Duky, P. Vladimíra Kelnara, P. Antonína Klareta Dabrowského a dalších představitelů církve tam vystoupil např. starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký, představitel Sdružení přátel Václavského náměstí. Hudební doprovod zajistil Pražský katedrální sbor od sv. Víta, poutníci z Moravy přinesli kopii Palladia země české, kterou přítomným arcibiskup požehnal. Závěrem proběhl slavnostní nástup jezdců selských jízd Jana Žižky z Trocnova ze Štěkně a Janákova východočeského sboru Selských jízd, jejichž prapory byly dekorovány pamětními stuhami od arcibiskupa Dominika Duky.

Fotografie poskytl David Maňhal

IMG_1015
IMG_1011
IMG_1016
IMG_1017
IMG_1020
IMG_1023
IMG_1024
IMG_1025
IMG_1030
IMG_1031
IMG_1032
IMG_1033
IMG_1036
IMG_1041
IMG_1044
IMG_1046
IMG_1049
IMG_1052
IMG_1053
IMG_1059
IMG_1070
IMG_1071