Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Duchovní obnova "Ježíšova extravagantní láska" - 2. a 3. 5. 2014

Duchovní obnovy jsem se zúčastnila poprvé. Tušila jsem, že tato akce bude stát za to, protože jména, která obnovu zaštiťovala (P. Angelo Scarano a P. Eliáš Paseka OFM) toho byla dostatečnou zárukou, netušila jsem ale, jak moc niterný, duchovní, lidsky krásný, radostný a očistný zážitek nás čeká. Jinými slovy – bylo to strašně fajn. o duchovních prožitcích se často mluví, natož píše, těžko. Člověk se - mnohdy zbytečně – bojí, že bude nařčen z patosu nebo fanatismu, má strach pouštět druhé do tolik intimní oblasti. Má to být ale osobní výpověď, tak do toho.

Tady u bratří františkánů u Panny Marie Sněžné jsem před časem našla skutečnou víru a taky opravdovou radost z ní, vřelé lidské přijetí a přátelství. Já, můj muž i náš malý syn, který tu byl nedávno pokřtěn. Duchovní obnova se nesla přesně v tomto duchu a její program byl nepochybně připraven pozorně a s láskou.

Páteční večer začal mší a nešpory a pokračoval velice silným a citlivě zvoleným filmem “Za bílého dne“ (ČT ho před časem uvedla pod názvem „Ukažte svou tvář“). Myslím si, že tento příběh nenechal chladným nikoho a po následující moderované adoraci v kapli Sv. Michaela s modlitbami, díky, prosbami a kytarou otce Eliáše už jsem věděla, že tohle by měl zažít každý, kdo hledá.

Sobotní dopoledne patřilo především skvělým přednáškám otce Angela, které mě vedly k dnešnímu okamžitému nákupu všeho, co se od něj v knihkupectví u Paulinek dalo sehnat. Mezi přednáškami jsme si mohli zajít do farního klubu na výbornou kávu, čaj, čerstvý chleba a vodu a po nich na společný oběd v refektáři kláštera. Odpoledne, na které nezapomenu, bylo věnováno tiché adoraci, svátosti smíření, přímluvným modlitbám, duchovním rozhovorům a bylo zakončeno mší. Absolutní duchovní zážitek. Hloubka, radost, klid a mír. Pokoj a dobro.

I sebelepší program však závisí především na těch, kteří vás jeho zákoutími provázejí. Bez úsměvu, vřelosti a čistého hlasu otce Eliáše, neobyčejně lidsky i zaníceně podaných myšlenek otce Angela, laskavého duchovního doprovázení sestrou Petrou i ostatními sestrami a bez pomoci dalších milých členek a členů místního společenství by tato duchovní obnova byla jistě inspirativní, ale nedokázala by tak mateřsky pohladit po duši.

Co na mě tedy zapůsobilo nejvíc? To, co na mě u Panny Marie Sněžné působí neustále a co bylo během této obnovy téměř hmatatelné. Obrovský dar místních bratří františkánů, kteří pro každého, kdo má zájem, dokážou vytvořit skutečný domov, ve kterém je teplo, kde mizí strach a nejistota, přirozeně se rozvazuje jazyk, otevírá srdce, léčí staré rány, kde slzy očišťují a v člověku se probouzí to, co ho dělá člověkem.

Takže díky všem a těším se na příště.

Zuzana Rebcovájezisova_extravagantni_laska
P1040550
P1040552
P1040553
P1040559
P1040563
P1040564
P1040570
P1040571
P1040573
P1040576
P1040579
P1040580
P1040584
P1040585
P1040586
P1040588
P1040589
P1040590
P1040591
P1040593
P1040594
P1040596
P1040597
P1040598
P1040599
P1040546