Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Návštěva farnosti ze Senohrab - 16. 11. 2013

_ANT4901
_ANT4909
_ANT4917
_ANT4921
_ANT4922
_ANT4931
_ANT4944
_ANT4952
_ANT4955
_ANT4956
_ANT4962
_ANT4968
_ANT4971
_ANT5051
_ANT5060
_ANT5062
_ANT5080
_ANT5095
_ANT5110
_ANT5158
_ANT5161
_ANT5163
_ANT5180
_ANT5190
_ANT5198
_ANT5212
_ANT5224
_ANT5227
_ANT5229