Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Duchovní obnova - 15. - 16. 11. 2013

Ve dnech 15. a 16. listopadu se konala ve farnosti Panny Marie Sněžné duchovní obnova pod vedením bratra Eliáše OFM. Páteční program zahájila mše svatá v 18.00, tentokrát konaná v intimnějším prostoru kaple sv. Michala, s následnými nešporami. Poté se účastníci přesunuli do refektáře a vyslechli přednášku bratra Michala na téma „Přijď království Tvé“ plnou pokročilých teologických úvah. Po přestávce spojené se skvělou kávou z kávovaru bratří františkánů jsme měli možnost zhlédnout krátkometrážní film „Most“ se známými tvářemi (Vladimír Javorský, Linda Rybová, Klára Issová atd.). Nevěděli jsme, jaký film můžeme očekávat a všichni jsme trochu předpokládali takový ten „správný, prověřený, křesťanský“ snímek, v dokumentárním a historizujícím stylu s biblickým tématem a s televizními herci s předvídatelným apelem. Film „Most“ byl ale značně rozporuplný a teprve rozpjaté ruce vztažené k nebesům nám ukázaly cestu. Závěr páteční obnovy představovala nádherná moderovaná adorace, trochu připomínající adorace čtvrtého čtvrtku v měsíci.

Druhý den ráno otevřela společná modlitba. Poté následovala skvělá přednáška Kateřiny Lachmannové, která pokaždé překvapí svou schopností sdělit významné a hluboké myšlenky, a navíc rozesmát. Kromě jejího hlasu nás doprovázely i paprsky slunce, které dopadaly do refektáře. Během přestávky mohli účastníci navštívit „hlučnou“ zónu v klubu a popovídat s ostatními nebo v tichu setrvat před ikonou Krista v refektáři. Přednáškovou část obnovy zakončila řeč bratra Eliáše na téma „Můj obraz Boha“, složený vlastně z jedné velké modlitby, čímž napomohl i k navázání na další program – modlitbu Anděl Páně. i taková „prostá“ věc jako výborně uvařené jídlo dávalo jiný význam, pokud jsme se v refektáři účastnili společného oběda s bratřími. Po obědě byl volný program, při němž bylo možno účastnit se adorace v kapli, poprosit o přímluvnou modlitbu, přijmout svátost smíření či opět jen jít na kávu. Celou duchovní obnovu zakončila mše svatá v kapli sv. Michala.

Postřehy účastníků si můžete přečíst v prosincovém a lednovém farním zpravodaji.

duch_obnova_2013_KL
_ANT4776
_ANT4797
_ANT4798
_ANT4801
_ANT4802
_ANT4846
_ANT4853
_ANT4865
_ANT4868
_ANT4870
_ANT4875
_ANT4877
_ANT4891
_ANT4895
_ANT4982
_ANT4984
_ANT4985
_ANT4989
_ANT4990
_ANT4999
_ANT5000
_ANT5001
_ANT5009
_ANT5013
_ANT5015
_ANT5246
_ANT5250
_ANT5255
_ANT5263
_ANT5271
_ANT5277
_ANT5280
_ANT5281
_ANT5283
_ANT5290
_ANT5301
_ANT5302
_ANT5307
_ANT5321
_ANT5323
_ANT5327
_ANT5329
_ANT5330
_ANT5337
_ANT5343
_ANT5350
_ANT5354
_ANT5366