Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Františkánská burza - 6. 10. 2013

P1010019
P1010021
P1010020
P1010024
P1010025
P1010026
P1010027
P1010028
P1010029
P1010030
P1010032A
P1010033