Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Tyrolská dechová hudba Zams - 9. 5. 2013

IMG_1060
IMG_1061
Foto_-_059