Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Moderovaná adorace s hudbou - 25. 4. 2013

MG_7855
MG_7862
MG_7882
MG_7891
MG_7897_1
RAL6425
RAL6428
RAL6432
RAL6445
RAL6448
RAL6463
RAL6469