Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Ochutnávka vína na sv. Jana - 27. 12. 2012

P1010019
P1010020
P1010021
P1010022
P1010024
P1010027
P1010028
P1010030
P1010032
P1010033