Fotokronika farnosti Panny Marie Sněžné v Praze


Pamětní medaile k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků

Tombak_avers