Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Františkánská burza 26. - 28. 10. 2012

P1010001
P1010002
P1010005
P1010007
P1010008
P1010009
P1010010
P1010012
P1010013
P1010014
P1010045