Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Tříkrálová sbírka - 3. 1. 2010