Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Tříkrálová sbírka - 3. 1. 2010

Děkuji všem, kteří jste se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Zvláště pak dětem a Vám dospělým, bratřím, kteří jste s úsměvem vyráželi do ulic s kasičkou. Děkuji všem, kteří jste přispěli modlitbou, finanční čátkou, společným zpěvem před kostelem, zpěvákům, či jinou podporou po celou dobu konání této sbírky. Za pojením do sbírky jsme měli možnost pomoci potřebným lidem. Pán Bůh zaplať.
Helena Podlahová, koordinárotka Tříkrálové sbírky


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19