Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Transitus - 3. 10. 2010

DSC05551
DSC05552
DSC05553
DSC05556
DSC05557
DSC05558
DSC05550