Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Ochutnávka vína na sv. Jana - 27. 12. 2010