Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze

Ochutnávka vína na sv. Jana - 27. 12. 2010


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12