Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Zpívání koled před kostelem - 9. 1. 2010