Fotokronika farnosti Panny Marie Snežné v Praze


Tříkrálová sbírka - zpívání koled - 10. 1. 2009